Báo cáoBản tin

Bản tin tháng 7,8&9.2016
_POST : 10-11-2016
Bản tin tháng 4, 5 & 6.2016
_POST : 10-11-2016
Bản tin tháng 1,2&3/2016
_POST : 06-05-2016
Bản tin 4,5&6/2015
_POST : 26-11-2015
Bản tin tháng 1,2&3/2015
_POST : 26-11-2015
Bản tin tháng 10, 11 & 12/2014
_POST : 15-01-2015
Bản tin tháng 7, 8 & 9/2014
_POST : 31-10-2014
Bản tin tháng 4, 5 & 6/2014
_POST : 31-10-2014
Bản tin tháng 1, 2 và 3/2014
_POST : 04-06-2014
Bản tin tháng 10, 11 & 12 năm 2013
_POST : 20-02-2014
Bản tin tháng 7, 8 & 9 năm 2013
_POST : 20-02-2014
Bản tin tháng 4,5&6 năm 2013
_POST : 20-02-2014
Bản tin tháng 1,2&3 năm 2013
_POST : 20-02-2014
Bản tin tháng 10, 11 & 12 năm 2012
_POST : 20-02-2014
Newsletter on July, August and September 2012
_POST : 21-01-2013
Newsletter on April, May and June 2012
_POST : 20-01-2013
Newsletter on January, February and March 2012
_POST : 19-01-2013
Newsletter on July, August and September 2011
_POST : 18-01-2013
Newsletter on April, May and June 2011
_POST : 17-01-2013
Newsletter on January, February and March 2011
_POST : 16-01-2013
Newsletter on October, November and December 2010
_POST : 15-01-2013
Newsletter on July, August and September 2010
_POST : 14-01-2013
Newsletter on April, May and June 2010
_POST : 13-01-2013
Newsletter on January, February and March 2010
_POST : 12-01-2013
October, November and December 2009
_POST : 11-01-2013
July, August and September 2009
_POST : 02-12-2012

ĐỐI TÁC
S.P.I.R.A.L Foundation
S.P.I.R.A.L Foundation

Made in Vietnam products! Buy these beautifully designed, locally made products from the S.P.I.R.A.L. Foundation. Proceeds go to humanitarian programs of OGCDC.


+84 54 3833694
Copyright ©2005 - 2012 Văn phòng Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật
06 Ngô Quyền, TP Huế, Việt Nam