Chương trình giáo dục sớm

early_education_program.jpgGiáo dục sớm của OGCDC cho trẻ em với sự chậm trễ phát triển và thiểu năng trí tuệ bắt đầu tháng ba, năm 2003, khi nó được nhận ra rằng những đứa trẻ này sẽ không có khả năng hưởng lợi từ giáo dục bình thường mà không cần sự trợ giúp đặc biệt trước khi cải thiện điều kiện của họ. Bảy giáo viên từ các du khách. Chúng tôi đã tiến hành đánh giá 14 trẻ em, độ tuổi từ 0-6 năm, và thiết kế chương trình đào tạo nhà cá nhân sẽ được thực hiện bởi cha mẹ ở nhà. Đội khách nhà sẽ đến thăm gia đình một lần một tuần để giúp đỡ và hỗ trợ các bậc cha mẹ và theo dõi sự tiến bộ của trẻ em.

Chương trình hiện được tài trợ bởi tổ chức DED (dịch vụ phát triển Đức). Kể từ khi dự án đang hoạt động thành công, chúng tôi đang có kế hoạch thiết lập một chương trình thường xuyên với nguồn vốn dài hạn từ các tổ chức khác.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

dcvn@ogcdc.org

Trong trường hợp bạn đang sống ở nước ngoài và muốn đóng góp cho chương trình này, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi với các hạng mục tài trợ. 
   
_PRINTERChương trình và hoạt động

ĐỐI TÁC
Fondation Stéphane Guy Croisier
Fondation Stéphane Guy Croisier

La Fondation Stéphane Guy Croisier a pour but de venir en aide aux enfants du tiers monde en finançant des soins médicaux, des études et en organisant des parrainages, ainsi qu'en accordant des...


+84 54 3833694
Copyright ©2005 - 2012 Văn phòng Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật
06 Ngô Quyền, TP Huế, Việt Nam