Mai Thi My Van
Bui Thi Hong
Huynh Cong Anh
Le Thi Anh Tuyet
Nguyen Thi Ngoc Thao
Vuong Phan My Anh
Hoang Van Truong
Le Minh Hung
Le Thi Tam
Ho Van A
Tran Van Dien
Nguyen Hoang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thông tin bệnh nhân

ĐỐI TÁC
Bretagne Viêt-nam
Bretagne Viêt-nam

Créée en 1990, l'Association compte aujourd'hui 700 membres dont 596 parrains et marraines.

Lors de sa création en 1990, l'urgence pour l'Association était...


+84 54 3833694
Copyright ©2005 - 2012 Văn phòng Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật
06 Ngô Quyền, TP Huế, Việt Nam