_PRINTER
THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Ngo Quoc Manh

TÌNH TRẠNG BỆNH NHÂN

ngo_quoc_manh.jpg

 

 

 

Male, 22 years old, suffered from bronchostenosis and inflexional tooth; Dang Loc 1 Hamlet, Cam Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province.

Funded by: Eyes of Compassion Organization (Canada): 238.7 USD.


Cảm ơn bạn rất nhiều vì đóng góp của quý vị.
Chúng tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ của quý vị!

Những trường hợp giống trẻ như trên
Hồ Thị Tú
Nguyễn Ngọc Phương
Trần Thị Nhật
Lê Quốc Khánh
Ho Tuan
Thông tin bệnh nhân

ĐỐI TÁC
Handicap International Organization
Handicap International Organization

Handicap International is an international, non-governmental organisation, mainly known for its fight against anti-personnel mines and cluster munitions and helping the victims of these unexploded...


+84 54 3833694
Copyright ©2005 - 2012 Văn phòng Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật
06 Ngô Quyền, TP Huế, Việt Nam