_PRINTER
THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Truong Thi Phuong Uyen

TÌNH TRẠNG BỆNH NHÂN

truong_thi_phuong_uyen.jpg

 

 

 

 

Female, 7 years old, suffered from septicemia; Phan Xa Hamlet, Trieu Dai Commune, Trieu Phong District, Quang Tri Province.

Funded by: Mr. Frank Stackhouse (USA): 89.4 EUR.


Cảm ơn bạn rất nhiều vì đóng góp của quý vị.
Chúng tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ của quý vị!

Những trường hợp giống trẻ như trên
Hồ Thị Tú
Nguyễn Ngọc Phương
Trần Thị Nhật
Lê Quốc Khánh
Ho Tuan
Thông tin bệnh nhân

ĐỐI TÁC
S.P.I.R.A.L Foundation
S.P.I.R.A.L Foundation

Made in Vietnam products! Buy these beautifully designed, locally made products from the S.P.I.R.A.L. Foundation. Proceeds go to humanitarian programs of OGCDC.


+84 54 3833694
Copyright ©2005 - 2012 Văn phòng Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật
06 Ngô Quyền, TP Huế, Việt Nam