_PRINTER
THÔNG TIN BỆNH NHÂN
26 children with cleft lip and palate were given operation

TÌNH TRẠNG BỆNH NHÂN

cleft_lip_2.jpgFrom 12/07 to 16/07/ 2010, Hue College of Medicine and Pharmacy coordinated with Chonbuk Nacleft_lip.jpgtional University – Korean to operated for children with cleft lip and palate. On this occasion, there are 26 children who live in center of Vietnam were given operation. Through Office of Genetic Counseling and Disabled Children (OGCDC), AFEPS Association (France) supported a large part of expense to operate for children who have hard circumstances. On behalf of children with disabilities and their families, we would like to send our deep thankfulness to the doctors of Hue College of Medicine and Pharmacy, Chonbuk National University (Korea) and AFEPS Association who always concern and support for children with disabilities and their families so that they can overcome the hard situation in their life.


Cảm ơn bạn rất nhiều vì đóng góp của quý vị.
Chúng tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ của quý vị!

Những trường hợp giống trẻ như trên
Hồ Thị Tú
Nguyễn Ngọc Phương
Trần Thị Nhật
Lê Quốc Khánh
Ho Tuan
Thông tin bệnh nhân

ĐỐI TÁC
Handicap International Organization
Handicap International Organization

Handicap International is an international, non-governmental organisation, mainly known for its fight against anti-personnel mines and cluster munitions and helping the victims of these unexploded...


+84 54 3833694
Copyright ©2005 - 2012 Văn phòng Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật
06 Ngô Quyền, TP Huế, Việt Nam