Tổng kết chương trình can thiệp sớm tại Hương Thủy và Hương Trà
Đăng bởi - 08/02/2014
   
Bản để in    Lưu dạng file

Xem hình
Vào giữa tháng 11, chúng tôi đã tiến hành tổ chức đánh giá mức độ hiệu quả của chương trình can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trên địa bàn thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà. Có thể nói rằng chương trình đã mang lại những bước ngoặc đáng kể cho hoạt động cộng đồng dành cho trẻ khuyết tật tại 2 thị xã nói chung và tăng cường sự phát triển của trẻ chậm phát triển trên 2 địa bàn này nói riêng. Qua đây, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quỹ Schmitz Stiftung - tổ chức GIZ (Đức), tổ chức Handicap International (Bỉ) đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện thành công chương trình này. Chúng tôi hy vọng với mô hình mới này chương trình can thiệp sớm dựa vào gia đình sẽ được triển khai rộng rãi tại các địa phương khác.ĐỐI TÁC
Handicap International Organization
Handicap International Organization

Handicap International is an international, non-governmental organisation, mainly known for its fight against anti-personnel mines and cluster munitions and helping the victims of these unexploded...

+84 54 3833694
Copyright ©2005 - 2012 Văn phòng Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật
06 Ngô Quyền, TP Huế, Việt Nam