Tập huấn cán bộ tư vấn cơ sở
Đăng bởi - 08/02/2014
   
Bản để in    Lưu dạng file

Xem hình
Với mục tiêu duy trì và tăng cường hoạt động can thiệp sớm tại thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà, sau khóa tập huấn kiến thức cơ bản cho phụ huynh có con chậm phát triển, chúng tôi đã tiến hành chọn lọc một số phụ huynh tình nguyện tham gia làm cán bộ tư vấn tại cơ sở. Các cán bộ tư vấn này đã được tập huấn chuyên sâu về kỹ năng đánh giá, can thiệp cho trẻ chậm phát triển dưới 6 tuổi tại cơ sở cũng như kỹ năng tư vấn phụ huynh. Sau khóa tập huấn này, các cán bộ tư vấn được cung cấp bộ công cụ hỗ trợ cho công tác tư vấn tại cơ sở trong thời gian sắp tới.ĐỐI TÁC
Eyes of Compassion Relief Organization
Eyes of Compassion Relief Organization

We are volunteers who devote full and part time to serve poor people in Vietnam, focusing our service in the countryside which has been helped little in the past. Members of our group have a full...

+84 54 3833694
Copyright ©2005 - 2012 Văn phòng Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật
06 Ngô Quyền, TP Huế, Việt Nam