Từ những sẽ chia,hạnh phúc có thể đến với các gia đình nghèo khổ, những trẻ em khuyết tậ tở miền Trung Việt Nam.

Với bất kỳ một khoản tiền mà bạn gửi đến OGCDC,90% sẽ được hướng về các hoạt động cụ thể mà bạn muốn giúp đỡ  10% được sử dụng cho hoạt động của văn phòng   tìm kiếm các nguồn tài trợ mới để giúp trẻ em khuyết tật khác ở miền Trung Việt Nam.

Để tham gia đóng góp, giúp đỡ, tài trợ xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Tư vấndi truyền và hỗ trợ trẻ khuyết tật (OGCDC)

Trường Đại học Y Dược Huế

06 Ngô Quyền, Thành phố Huế

VIỆT NAM

Điện thoại:84.54.833694-243.727

Fax:84.54.833694

Email:dcvn@ogcdc.org.

Chúng tôi luôn luôn có nhiều dự án và các hoạt động đòi hỏi phải có nguồn tài trợ từ bạn cộng đồng của bạn để tiếp tục thực hiện.

Chúng tôi rất cám ơn quý vị về sự đóng góp không ngừng cho OGCDC để chúng tôi nhiệt tình, tận tâm và khả năng của đội ngũ nhân viên tốt và giáo viên để phục vụ cho trẻ em khuyết tật.

   
_PRINTER
ĐỐI TÁC
S.P.I.R.A.L Foundation
S.P.I.R.A.L Foundation

Made in Vietnam products! Buy these beautifully designed, locally made products from the S.P.I.R.A.L. Foundation. Proceeds go to humanitarian programs of OGCDC.


+84 54 3833694
Copyright ©2005 - 2012 Văn phòng Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật
06 Ngô Quyền, TP Huế, Việt Nam